Mogelijkheden

Kiest u voor begraven, cremeren of stelt u uw lichaam ter beschikking aan de wetenschap? De mogelijkheden voor een uitvaart zijn tegenwoordig zeer uitgebreid. De manier van opbaren, bloemen, muziek, de route van de rouwstoet en het vervoer zijn helemaal op de overledene af te stemmen.

Begrafenis

Kiest u voor begraven, dan zijn er verschillende opties. Houd er rekening mee dat er bij begraven meestal kosten bijkomen  zoals grafrechten, onderhoud en de kosten van een gedenkteken. U kunt kiezen voor een algemeen graf of een eigen graf.

Een algemeen graf is goedkoper, maar wordt gebruikt voor meerdere personen. De beheerder van de begraafplaats mag het graf tien jaar na de laatste begrafenis ruimen. Een eigen graf huurt u voor een langere tijd, meestal twintig of dertig jaar. Daarna kan het graf bijgehuurd worden.

De grafkosten verschillen per gemeente. Maar er zijn meer mogelijkheden, bijvoorbeeld familiegraven, een graf op eigen grond of op bijzondere begraafplaatsen zoals een natuurbegraafplaats.

Crematie

Voor begraven kiezen omdat er anders niets tastbaars van de overledene overblijft, hoeft al lang niet meer.

Het is mogelijk de overledene, met een klein gezelschap, te begeleiden tot aan de oven en vervolgens aanwezig te zijn bij de invoer.

De as kan op allerlei manieren verwerkt worden tot een mooie tastbare herinnering. Bijvoorbeeld in een gedenksieraad. Ook het uitstrooien van de as kan op verschillende manieren en plaatsen.

Nabestaanden beslissen wat zij met de as van hun dierbare willen doen: bewaren in een urn, uitstrooien, bijzetten in een urnenmuur (columbarium) of begraven.

Het is wettelijk bepaald dat na de crematie de as minimaal 1 maand wordt bewaard door het crematorium. 

Ter beschikking stelling

Als u uw lichaam aan de medische wetenschap ter beschikking stelt, wordt het gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Dankzij deze lichamen kunnen studenten het medisch vak leren en kunnen specialisten nieuwe operatietechnieken ontwikkelen. U kunt uzelf hiervoor rechtstreeks aanmelden bij een medische faculteit.

Het is belangrijk uw familie hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Wanneer iemand zijn of haar lichaam ter beschikking stelt zal er geen crematie of begrafenis plaatsvinden.Voor de nabestaanden kan dat best een grote impact hebben, daar komt nog eens bij dat ze binnen 24-uur afscheid zullen moeten nemen van de overledene.